Fynboerne er fortsat trygge i deres nabolag

Profilbillede
dato

Justitsministeriets årlige tryghedsundersøgelse er netop blevet offentliggjort. Igen er tilliden til politiet og trygheden på Fyn og øerne på et højt niveau.

I Fyns politikreds er det 88 pct. af borgerne, der i 2023 angiver, at de grundlæggende føler sig trygge i deres nabolag. Resultatet er på samme niveau som 2022, hvor den højeste grad af tryghed siden 2019 blev målt. Trygheden og tilliden til politiet på Fyn ligger på niveau med resten af landet. 

- Politiets fornemste opgave er og bliver at skabe tryghed og tillid. Derfor glæder jeg mig naturligvis over, at borgerne på Fyn og øerne udtrykker så stor tryghed, siger politidirektør i Fyns Politi, Arne Gram.

 

Politiet skal være der for borgerne
Fyns Politi arbejder kontinuerligt med både tryghed og tillid.


- I en tid, hvor mere og mere kriminalitet rykker fra den analoge verden og over i den digitale, er det vigtigt, at vi som Politi også følger med. Borgerne skal kunne regne med os. Uanset om de har været udsat for indbrud eller for digital kriminalitet. Derfor justerer vi hele tiden organisationen, så vi kan hjælpe, der hvor der er brug for det. Samtidig arbejder vi tæt sammen med alle 10 fynske kommuner, så vi i fællesskab kan sætte fokus på og finde løsninger til nye kriminalitetsformer, siger Arne Gram

 

Fald i enkelte kommuner

Mens den generelle tryghed er stor på Fyn og øerne som helhed, så er der også enkelte kommuner, hvor årets undersøgelse viser et fald i trygheden. Det drejer sig om Nordfyns Kommune, Kerteminde Kommune og Langeland Kommune.

 

- Vi er meget opmærksomme på, at visse kriminalitetsformer er dynamiske og mobile, hvorfor de kriminelle flytter deres forehavende fra kommune til kommune. Men vi fortsætter vores massive tryk på disse kriminelle og vil naturligvis også indgå i dialog med kommunerne for at få et komplet overblik over eventuelle udfordringer, siger Arne Gram.

 

Som i resten af Danmark er der på Fyn en tendens til, at borgere i de særligt udsatte boligområder føler sig mere utrygge end borgere, der bor andre steder. 

Andelen af borgere, der angiver, at de føler sig trygge i deres nabolag er statistisk signifikant mindre i Vollsmose end i resten af Fyns politikreds.

 

– Alle borgere, skal føle sig trygge i deres nabolag. Og derfor har Fyns Politi markant fokus på at skabe tryghed i Vollsmose. Netop nu sidder et stort antal kriminelle med tilknytning til krimielle grupperinger fængslet, og jeg håber, at det kan bidrage til en øget tryghed, siger Arne Gram.

 

Fyns Politi har kontinuerligt tæt dialog med både Odense Kommune og andre civile og private aktører i Vollsmose, hvor man drøfter de udfordringer og muligheder, der er for at sikre trygheden for alle de helt almindelige og fredelige borgere, der bor i området.

 

Fortsat høj tillid til Fyns Politi
Undersøgelsen viser også, at tilliden til Fyns Politi fortsat er høj, svarende til sidste års niveau, hvor 87 procent af borgerne svarer, at de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det.
Det er en signifikant højere grad af tillid end årene 2017-2019 og også højere end 2021.

- Det glæder mig, at borgernes tillid er høj. Vi arbejder hver eneste dag for at gøre os fortjent til tilliden, og resultatet viser mig, at alle i Fyns Politi hver dag gør en forskel og gør deres ypperste, siger Arne Gram.

 

FAKTA KOMMUNEKORT
Andel, der angiver, at de grundlæggende føler sig trygge i deres nabolag, kommunerne og SUB-området i Fyns politikreds, 2023, procent

Middelfart -                      87

Nordfyn -                         90

Assens -                          91

Odense -                         86

Vollsmose                       66

Faaborg-Midtfyn -           95                 

Kerteminde                     89

Nyborg                            89

Svendborg                      88

Langeland                       87

Ærø                                 95

 

FAKTA KOMMUNEKORT
Andel, der angiver, at de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det, i hver af kommunerne og SUB-området i Fyns politikreds, 2022, procent

 

Middelfart -                        84

Nordfyn -                           86

Assens -                            83

Odense -                           89

Vollsmose -                       88

Faaborg-Midtfyn -             87

Kerteminde -                     84

Nyborg -                            87

Svendborg -                      88

Langeland -                       84

Ærø -                                 91

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Fyns Politi.
Kilde: Fyns Politi