Børne- og Ungepolitik er sendt i høring

Foto: Svendborg Kommune.
dato

Svendborg Kommune har taget initiativ til at inddrage børn og unge i udformningen af deres fremtid.

Med omkring 600 digitale bidrag og flere dialogmøder, har Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget nu sendt et udkast til en ny børne- og ungepolitik i høring.

Denne politik er kommunens lovpligtige, sammenhængende politik på området, der sætter retningen for arbejdet med børn og unge. Den er retningsgivende for det fremtidige arbejde med udviklingen af området, men angiver ikke konkrete indsatser eller handlinger.

Høringsperioden løber fra 9. februar til 18. marts 2024. Politikken er sendt direkte i høring hos relevante bestyrelser, med-udvalg og samarbejdspartnere.


https://www.svendborg.dk/nyheder/boerne-og-ungepolitik-er-sendt-i-hoering
Kilde: Svendborg Kommune