En helt særlig orlovsstilling i Akutfunktionen i Svendborg Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Besidder du de faglige og menneskelige kompetencer, vi har brug for i Akutfunktionen?

Trives du med diversitet og omskiftelighed i den daglige opgaveløsning?

Korte og akutte borgerforløb og samarbejde på tværs af faglighed og organisatoriske grænser?

 

Da en af vores sygeplejersker er gået på orlov, søger vi en kollega til en orlovsstilling i første omgang på 6 mdr.

Stillingen er på 30 timer/ugentligt med blandende vagter, samt arbejde hver 3. weekend. Tiltrædelse pr. 1. maj 2024.

Det vil være at foretrække hvis vores nye kollega ikke holder sommerferie i ugerne 29+30+ 31 + 32. 

Om jobbet 

I Akutfunktionen arbejder vi ud fra et borgerperspektiv og har altid borgeren i centrum i opgaveløsningen. Vi planlægger, koordinerer og delegerer ud fra en sygeplejefaglig vurdering. I weekender og helligdage visiterer vi til kommunens gæstepladser. Vi har det sygeplejefaglige ansvar i kommunens Gæsteboliger i aften- og nattetimerne samt i weekenden. Vi afholder sygeplejemøder hver anden uge og faciliterer faglige og tværfaglige mødefora i andre sektorer med et samarbejdende og udviklende perspektiv. Vi er nysgerrige og opsøgende i forhold til ny viden og har implementeret en arbejdsgruppe, der arbejder med faglig udvikling. 

Vi arbejder bredt og tværfagligt og har især et tæt sammen med OUH, FAM Svendborg og de praktiserende læger. Dette for at sikre sammenhæng i borgerens forløb samt forebygge genindlæggelser. Vi navigerer som bindeled mellem region og kommune og sikre en kvalificeret observation og behandling af borger i eget hjem. Vores fornemmeste opgave er, at udarbejde en plan for borgeren og herefter overdrage det videre forløb til kollegaer i kommunen. Vi varetager sygeplejeopgaver i forbindelse med akut opstået sygdom og vi medvirker ved implementering af nye behandlinger og arbejdsprocedurer. 

I dag- og aftenvagter er vi altid 2-3 akutsygeplejersker på arbejde, fordelt geografisk i henholdsvis den vestlige og østlige del af Svendborg. Vores tværgående funktion bevirker at vi arbejder tæt med ældreområdets øvrige medarbejdere. I nattevagten er vi normeret til 1 akutsygeplejerske, der i tæt samarbejde med 1 udekørende sygeplejerske og det udekørende nathold i hjemmeplejen løser opgaverne. Akutfunktionens natsygeplejerske dækker hele Svendborg Kommune. 

Om dig:

Vi ønsker os en kollega:

  • Der er uddannet sygeplejerske med bred sygeplejefaglig erfaring og med interesse for akut sygepleje og behandling.
  • Der besidder kliniske, pædagogiske og kommunikative kompetencer til læring og udvikling af sygeplejen.
  • Der kan lide at arbejde selvstændigt, tværfagligt og tværsektorielt.
  • Der kan lede sig selv i den daglige opgaveløsning og levere en høj faglig kvalitet i sygeplejeydelsen.  
  • Der har overblik og kan agere professionelt i akutte situationer.
  • Der er kreativ og nytænkende og har mod på at afprøve ”nye veje” og løsninger.
  • Der har en positiv, reflekterende og læringsorienteret tilgang til udfordringer i samarbejdet med borgere, pårørende og andre faggrupper.
  • Der værdsætter det gode arbejdsmiljø og stærke kollegiale fællesskab.
  • Der har kørekort.

 

Om os

Akutfunktionen i Svendborg Kommune er døgndækkende og består af 14 kompetente sygeplejersker med specialerfaring indenfor den akutte sygepleje. Sygeplejerskernes nærmeste samarbejdspartnere er det sundhedsfaglige personale i hjemmeplejen og på Svendborg Kommunes plejehjem og bosteder. Sygeplejerskerne tilrettelægger selv deres daglige opgaver og er hinandens sparringspartnere i de akutte og komplekse borgerforløb. Fornyeligt har vi indledt et projekt med FAM på Svendborg Sygehus, hvor vi dagligt drøfter og tilser patienter med det formål at kvalificere det tværsektorielle samarbejde og sikre den gode udskrivelse/hjemsendelse af borgeren. 

Kollegialt bliver du en del af et sygeplejersketeam med høj faglighed og engagement. Vi besidder forskellige erfaringsgrundlag og kompetencer, og denne faglige spændvidde anvender vi dagligt i kvalificeringen af vores opgaver og relationer. Vi dækker hele kommunen 24/7 – 365 dage om året, og ved ferie, kurser eller anden frihed hjælper vi hinanden bemandingsmæssigt.

Vi tilbyder en individuel tilrettelagt introduktionsperiode med en mentor tilknyttet. Derudover vil du sammen med Akutfunktionens leder og din mentor blive tilbudt statussamtaler det første ½ år, hvor din on-boarding, både lokalt og på Ældreområdet i Svendborg Kommune, har vores fulde fokus. 

Vi tilbyder et arbejde med en høj grad af selvstændigt ansvar og beslutningstagning og mulighed for at prøve kompetencer i at reagere og agere hensigtsmæssigt og kompetent i forhold til akutte problemstillinger og de givne forhold. 

Vi tilbyder en arbejdsplads, der vægter trivslen højt. Vi er opmærksomme på hinanden og hjælper altid hinanden ”i mål”, når uforudsete opgaver melder sig. Vi er et sygeplejersketeam med ”højt til loftet”, og vi anerkender hinandens perspektiver og anvender refleksion og sparring i løsningen af vores kerneopgave, fordi det er sammen - vi lykkes! 

 

Om Svendborg Kommune

Svendborg Kommune er i vores øjne en arbejdsplads af en helt perfekt størrelse: Vi er små nok til at være tæt på hinanden i et varmt uhøjtideligt fællesskab med korte kommandoveje og uden skjulte dagsordner. Og vi er store nok til at have god plads til ambitioner, høj faglighed og rige muligheder for udvikling. 

Vi holder af hverdagen og insisterer på, at det skal være rart at gå på arbejde. Vi har travlt, men ikke for travlt til at hjælpe hinanden. 

Vores værdier findes ikke kun på papiret, vi bruger dem faktisk som kompas hver dag. Vi møder hinanden i øjenhøjde, i dialog og med tillid, og sammen skaber vi en tryg ramme, hvor vi alle kan løse vores opgaver selvstændigt, fleksibelt og ansvarligt.

 

Løn og ansættelse

Ansættelse i henhold til gældende overenskomst og lokal løn. 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 8.marts 2024. Samtaler forventes afholdt den 13.marts 2024

For yderligere information om stillingen er du velkomment til at kontakte sektionsleder Nina Nourani på 2479 6103 eller mail nina.nourani@svendborg.dk

 

Velkommen til Svendborg - Øhavets hovedstad!
Svendborg har en suveræn beliggenhed midt i den skønneste natur, på kanten af det Sydfynske Øhav og med en mini-metropol, der byder på det hele. Vi tøver ikke, når vi med stolthed kalder Svendborg for Fyns kulturhovedstad. Vi har en charmerende bymidte og livlig handelsby med teatre og museer samt et rigt foreningsliv. Vores dagtilbud og folkeskoler er i top og med særligt fokus på bevægelse og sport, og vi har flere videregående uddannelser, som snart samles i et attraktivt uddannelsesmiljø ved havnen. Svendborg er placeret midt i landet med en halv time til Odense og under to timer til København og Århus. Svendborg er med sine knap 60.000 indbyggere Fyns andenstørste kommune.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Svendborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Tidsbegrænset ansættelse: deltid (30-30 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Svendborg Kommune, Fåborgvej 64, 5700 Svendborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 08-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6001528

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet