Svendborg bliver centrum for dansk maritim revolution: På sigt skal CO2-udledningen reduceres med 100 procent

Lars Ahrendtsen er direktør for Bluetech Center. (Foto: Erhvervshus Fyn)
dato

Sikkerhed og bæredygtighed. Hvis de to ord ikke allerede er øverst på dagsordenen, så kommer de det. I den maritime industri er arbejdet med at minimere risiko eviggyldigt, og der findes – bredt set - næppe et indsatsområde med større fokus lige nu end bæredygtighed.

Derfor er de to fokusområder også helt centrale for en vigtig workshop i Svendborg 29. maj. Her samles repræsentanter fra hele Danmark for at tale, tænke og tolke de udfordringer – og muligheder – den maritime industri står overfor.

Bag workshoppen står EU’s baltiske indsats (EUSBSR: EU Strategy for the Baltic Region) i samarbejde med det fynske maritime netværk Bluetech Center, og her ser direktør Lars Ahrendtsen frem til at tage hul på den vigtige dagsorden.

”Jeg glæder mig meget til at samle danske og internationale maritime aktører til denne workshop. Målet med dagen er at udvikle de bedste ideer til potentielle innovationsprojekter og –partnerskaber omhandlende skibsfartens grønne omstilling og maritim sikkerhed. Det er meget vigtige dagsordener. Skibstrafikken står for eksempel overfor at skulle reduceres CO2-udledningen med 20-30 procent frem mod 2030 og 100 procent i 2050 (ift. 2008, red.), så det er en kæmpe opgave, vi står overfor, og det kræver, at vi arbejder sammen internationalt,” fortæller Lars Ahrendtsen.

Håber på konkrete løsninger
For der er brug for indsatser, og Lars Ahrendtsen håber, at workshoppen vil kaste konkrete løsninger af sig, som relativt hurtigt kan implementeres i industrien.

”Mit håb for dagen er, at vi får nogle relevante diskussioner om, hvor det er vigtigst at sætte ind, hvis vi skal forbedre den maritime branche inden for bæredygtighed og sikkerhed. Og så må workshoppen meget gerne munde ud i nogle helt konkrete bud på innovationsprojekter, som kan være med til at løse nogle af de udfordringer vi står overfor, og at deltagerne på workshoppen tager aktiv deltagelse i at føre ideerne videre og udvikle dem i virkelige projekter,” siger Lars Ahrendtsen.

Workshoppen holdes 29. maj i Svendborg – dagen før European Maritime Day 2024 i samme by. Her samles Europas maritime samfund for at netværke, diskutere og skitsere fælles handling om maritime anliggender og bæredygtig blå økonomi. 

Fakta

Bluetech Center samler de maritime virksomheder på Fyn. Med udgangspunkt i deres behov arbejder Bluetech Center på at samle den maritime branche på Fyn omkring udvikling og implementering af blå og bæredygtige teknologier.  

Det gør man ved at facilitere lokale netværk på tværs af relevante aktører inden for den maritime branche, herunder eksempelvis virksomheder, kommuner og uddannelsesinstitutioner og skabe aktiviteter, der tilbyder ny viden, kompetenceudvikling og faglig sparring.

NextGen Robotics er Danmarks erhvervsfyrtårn for robotter, droner og autonom kystnær skibsfart. Fyrtårnet er en vækstalliance, der vil skabe ekstraordinære testfaciliteter, banebrydende demonstrationsprojekter og innovative samarbejder, der fremmer digitalisering og automatisering i Danmark og globalt. 

Visionen er Fyn og Danmark som et internationalt kraftcenter for test, udvikling og produktion af avancerede robotter og autonome løsninger til fremtidens højteknologiske industrier til lands, vands og i luften. 

Kilde: NextGen Robotics
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.