Er du sygeplejerske eller jordemoder og brænder du for at skabe gode forløb for gravide, fødende og nybagte familier?

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Hvis du ønsker at arbejde inden for det obstetriske felt med fokus på det gode, sammenhængende forløb, er dette måske stillingen for dig.

Vi søger en jordemoder eller sygeplejerske til vores føde- og barselsafsnit i Svendborg. Du har din primære funktion på barselsafsnittet, men da vi er et samlet afsnit skal alle, afhængigt af kompetencer, kunne bidrage på begge enheder, når de skønnes nødvendigt. Oplæring sker efter behov.

Det drejer sig om en fast stilling på fuld tid eller efter aftale til tiltrædelse hurtigst muligt. Det er en fordel, hvis du holder af at gå i skiftende vagter, da du både arbejder dag, aften og nat samt weekends. Ønsker du primært nattevagter kan dette også imødekommes.

Vi tilbyder:

 • Et afsnit i positiv udvikling
 • Et godt tværfagligt arbejdsmiljø, hvor åbenhed, respekt, humor og faglighed prioriteres højt
 • Et spændende speciale med mulighed for at arbejde på tværs af to enheder (fødegang og barsel)
 • Tid til arbejdsopgaverne
 • Samarbejde med engagerede og erfarne kollegaer
 • Teamtræning, skill-træning og fokus på kvalitet.
Vi ønsker en kollega:

 • Med stærke obstetriske og/eller neonatale kompetencer inden for graviditet, fødsel og/eller barsel
 • Der i handling og holdning formår at sætte patienten først
 • Som aktivt bidrager til at styrke et godt og sundt arbejdsmiljø
 • Med et højt fagligt engagement, der har fokus på udvikling
 • Der er robust, fleksibel og stabil
 • Som arbejder selvstændigt.
Præsentation af det obstetriske afsnit i Svendborg:

På det obstetriske afsnit i Svendborg er vi en tværfaglig personalegruppe bestående af sygeplejersker, jordemødre, og læger. Sammen varetager vi 8-900 af regionens fødsler om året. Da vi ikke har en børneafdeling på matriklen, varetager vi primært ukomplicerede fødsler.

Fysisk består vi af en fødegang med fem fødestuer samt et barselsafsnit med fem barselsstuer. Vi har jordemoderkonsultationer spredt over Sydfyn. Barselsgangen har desuden en ambulatoriefunktion, der varetager pleje og behandling af patienter i graviditeten og i barselsperioden i op til 7 dage efter udskrivelsen af mor og barn. Desuden passer barselsgangen barselstelefonen, hvor barslende fra hele Fyn kan ringe til. Både på fødegangen og barselsgangen arbejder vi tæt sammen med de tilsvarende afsnit i Odense.

Vi stiler mod at styrke familien bedst muligt, så de under forløbet opnår størst mulig forældrekompetence. Nøgleord som medinddragelse og patientoplevet kvalitet er i fokus. Personalet arbejder ud fra en fælles ammepolitik, der tager udgangspunkt i WHOs og Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Afsnittet er ledet af en afsnitsledende overlæge samt en vicechefjordemoder.

Løn – og ansættelsesforhold:

Du refererer til vicechefjordemoderen i det obstetriske afsnit.

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Sundhedskartellet/Jordemoderforeningen og Regionens lønnings og takstnævn. Region Syddanmark anvender prøvetid. I forbindelse med eventuel ansættelse indhentes børneattest.

Hør mere om stillingen:

Ring til vicechefjordemoder Julie Ribe Bagge, Mobil: 93 88 51 35 eller send en mail på anja.ribe@rsyd.dk

Ansættelsesudvalget består af vicechefjordemoder, TR og personale i det obstetriske afsnit.

Deadline for ansøgning:

01.05.2024 (ansøgning fremsendes via ’Søg stillingen’).

Ansættelsessamtaler:

Vi forventer at afholde samtaler den 08.05.2024.


Vi glæder os til at høre fra dig.INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Svendborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Odense Universitets Hospital, J.B. Winsløws Vej, 5000 Odense C

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6028230

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet